20 aprilie 2014: Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, sărbătorită la Biserica Sfinţii Voievozi (Foto)

 

O, Paştile cele mari şi preasfinţite, Hristoase! O, înţelepciunea lui Dumnezeu, Cuvântul şi Puterea! Dă-ne nouă mai adevărat să ne împărtăşim cu Tine în ziua cea neînserată a Împărăţiei Tale! Iată cum Mântuitorul Iisus Hristos, Cel ce S-a întrupat din pururea Fecioara Maria, a pătimit de bună voie şi S-a răstignit pe lemnul Crucii, înviază a treia zi din mormânt, pentru a ne reda nouă, tuturor, darul mântuirii. Fie ca lumina cea neasemănată a Învierii Fiului lui Dumnezeu să vă călăuzească neîncetat paşii în fiecare clipă a vieţii, iar sufletul să vă fie cuprins de mantia desăvârşită a credinţei, iubirii şi fericirii!

 

În noaptea sfântă, sub cerul luminat,

Cu lumânări aprinse şi sufletul curat,

Să-L slăvim cu toţii pe-al lumii Împărat,

Cântând cu bucurie: Hristos a Înviat!