8 noiembrie 2012: Sărbătoarea Sfinţilor Voievozi Mihail şi Gavriil, hramul tradiţional al bisericii strămoşeşti din Bogdăneşti (Foto)

 

S-a săvârşit Sfânta Liturghie în soborul următorilor preoţi:

  • pr. dr. Neculai Dorneanu (parohia Sf. Mahramă şi Sf. Martiri Brâncoveni, Iaşi)
  • pr. stareţ Gheorghe Loghinoaia (Mănăstirea Bogdăneşti)
  • pr. Marcel Ursuţu (parohia Pogorârea Sf. Duh, Bogdăneşti)
  • ierom. Pahomie (preot slujitor la Mănăstirea Bogdăneşti)
  • pr. Bogdan Apostol (preot slujitor la Mănăstirea Bogdăneşti)
  • pr. paroh Florentin Loghinoaia

S-a înfăptuit procesiunea cu Sfintele Moaşte care se păstrează aici, înconjurându-se biserica şi săvârşindu-se rugăciuni pentru ploaie şi de mulţumire către Dumnezeu.

S-au pomenit cei trecuţi la cele veşnice şi ctitorii sfântului locaş.

 

Cuvântul de învăţătură al pr. Neculai Dorneanu:

Cine vă ascultă pe voi, Mă ascultă pe Mine şi cine se leapădă de voi, se leapădă de Mine.” În ziua prăznuirii Sfinţilor Voievozi Mihail şi Gavriil, Biserica ne aduce aminte că cei dintâi ascultători, dar şi cei dintâi neascultători au fost îngerii. Ascultarea este poruncă de la început, înainte de a fi creaţi Adam şi Eva. Ascultarea de Dumnezeu este semn de mare dragoste şi de credinţă nestrămutată, un semn că vrei să fii permanent împreună cu El. Această ascultare pe care Dumnezeu o iubeşte atât de mult nu este Lui de folos, ci nouă, celor care suntem ascultători. Atunci cânt Lucifer a tras după el mulţime de îngeri neascultători faţă de Dumnezeu, el, arhanghelul Mihail, a strigat deodată: Să luăm aminte!. Cei care au luat aminte au ascultat că Dumnezeu nu poate fi biruit, nu poate fi aşezat pe locul al doilea, că nu-i poate nimeni lua locul. Acest semn al ascultării pe care ni-l arată Arhanghelul Mihail nu poate fi pentru noi decât o pildă permanentă: când vine vrăjmaşul, satana, şi ne ispiteşte să cădem în păcat, să ne aducem aminte de Arhanghelul Mihail, care ne-a îndemnat să luăm aminte la voia lui Dumnezeu. Arhanghelul Mihail nu poartă numai această povară dulce de a fi întâi-stătător al îngerilor, ci şi sabia, pentru că toţi cei care nu vor asculta se vor arăta ca pomul cel neroditor, fiind tăiaţi de la rădăcină şi aruncaţi în focul cel veşnic.

Sfântul Arhanghel Gavriil este, de asemenea, mare pilduitor în ascultare, căci el a dus de fiecare dată mesajul lui Dumnezeu între oameni, ca aceştia să rămână ascultători adevăratei învăţături. La momentul Bunei Vestiri, el a venit înaintea Maicii Domnului, prinţesa sau împărăteasa noastră, pentru că a ascultat de Dumnezeu cu credinţă nestrămutată când i s-a spus că Îl va naşte pe Însuşi Fiul lui Dumnezeu întrupat.

Scaunele, heruvimii, serafimii, domniile, stăpâniile, puterile, începătoriile, arhanghelii şi îngerii stau lângă tronul lui Dumnezeu, dar şi lângă noi, prin har. Toate bisericile care au ca ocrotitori pe îngeri au mare bucurie, deoarece nu sunt ocrotite de oricine, ci de cei pe care Dumnezeu i-a ales să-I fie slujitori în veac. Această frumoasă sărbătoare a Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil astăzi vreau să o numim sărbătoarea ascultării de Dumnezeu. Voi, credincioşii buni din această localitate binecuvântată, aţi dat dovadă de mai multe ori de faptul că sunteţi ascultători. Vă aflaţi în această biserică ce numără sute de ani, în care moşii şi strămoşii noştri s-au rugat să nu se clintească nimic din predania Sfinţilor Apostoli. V-aţi rugat generaţii de-a rândul împreună cu cei care acum sunt pământ alături şi au păstrat dreapta credinţă mântuitoare, până la sfârşitul vieţii lor. Voi aţi fost chemaţi la o şi mai aleasă ascultare, pentru că împreună aţi reuşit să rezidiţi ceea ce alţii au dărâmat: mănăstirea care străjuieşte de pe deal întreaga vale a Moldovei de aici; să rezidiţi nu numai o clădire, ci şi un monument de iubire, pentru că asistenţa socială de acolo este ascultare faţă de poruna iubirii a lui Dumnezeu. Aţi făcut ascultare când aţi împodobit acest cimitir cu un paraclis închinat Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, când aţi aşezat aici un loc în care sunteţi mândri că vă puteţi aduna şi cinsti pe cei adormiţi. Tot din ascultare, împreună cu pr. Florentin, aţi făcut ca această biserică să capete o nouă dimensiune. Iată cum ascultarea de Dumnezeu şi de duhovnic ne duce pe toţi la lucruri vrednice de pomenire.

Să ne rugăm Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil ca locurile noastre de mântuire, bisericile, cimitirele, să fie podoabe ale sufletului nostru, pentru ca, văzându-le alţii, nu pe noi să ne slăvească, ci pe Tatăl nostru Cel din ceruri, faţă de care făcând ascultare şi noi să ne mântuim, în veci. Amin.

 

Cuvântul pr. paroh Florentin Loghinoaia:

Ne bucurăm astăzi împreună la ziua Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil sau, aşa cum sunt numiţi în tradiţia noastră românească, Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavriil. Aceasă zi este cel mai vechi hram al bisericilor noastre din Bogdăneşti şi de pe valea Râşcăi. Strămoşii noştri au rânduit din mila lui Dumnezeu ca Sfinţii Îngeri Mihail şi Gavriil să fie ocrotitorii localităţii noastre. Ne bucurăm, împreună cu soborul preoţilor slujitori la Sfânta Liturghie de astăzi, să vă vedem rugându-vă şi participând la slujba bisericii din această zi de aleasă sărbătoare. Astfel se serbează un hram tradiţional, în care cu toţii ne plecăm genunchii înaintea Sfintei Evanghelii şi îi pomenim pe cei trecuţi la Domnul, pentru că şi aceştia sunt vii în Împărăţia lui Dumnezeu.

Vă mulţumim dumneavoastră tuturor pentru că, pe parcursul timpului, atât de mult aţi ajutat sfânta biserică. Noi toţi am rezidit mănăstirea Bogdăneşti, noi toţi am ridicat Paraclisul Sfântului Voievod Ştefan cel Mare şi casa de prăznuire, noi toţi am aşezat poartă de intrare în incinta bisericii şi în cimitirul strămoşesc al satului nostru. Noi toţi am dat bisericii acesteia o nouă înfăţişare. Pentru toate acestea, unii ne-au invidiat; în invidia lor, au mers la autorităţi, spunând că nu merită să fie ajutat pr. Loghinoaia în ceea ce face el aici. Nu merită pentru că nu ţine cu un anumit partid. Dar, iubiţi credincioşi, aceasta este misiunea preotului? Eu am învăţat cu totul altceva: preotul este cel care propovăduieşte cuvântul lui Dumnezeu, sfinţeşte viaţa credincioşilor prin Sfintele Taine, îndrumându-ne paşii spre mântuire. Acesta este, zic eu, rolul preotului. Sfinţii Îngeri Mihail şi Gavriil ne-au ajutat şi vrăjmaşul a fost aşezat la locul lui, iar noi am realizat ceea ce ne-am propus.

Mulţumim Bunului Dumnezeu şi Sfinţilor Îngeri pentru că ne-au ajutat să săvârşim tot ceea ce am avut în gând. Avem şi alte planuri: să înălţăm o cruce luminoasă pe Dealul Gri, prin contribuţia fam. Ursu Paulică şi Nicoleta, să reînnoim Monumentul Eroilor şi al Veteranilor de Război de la intrarea în cimitir, să refacem interiorul bisericii, toate cu răbdare şi la timpul lor.

Felicităm cele două coruri, Grupul de Tineri Bogdana şi Grupul Coral de la Mănăstirea Bogdăneşti, care au dialogat prin cântec pe parcursul Sfintei Liturghii. Felicităm de asemenea pe toţi cei care poartă numele Sfinţilor Voievozi Mihail şi Gavriil şi le urăm multă sănătate, precum şi tradiţionalul “La mulţi ani”.