Are ca scop editarea, tipărirea şi difuzarea cărţilor de învăţătură creştin – ortodoxă şi spiritualitate, a materialelor de promovare a credinţei ortodoxe (broşuri, afişe, pliante, icoane, CD, casete audio-video, obiecte artizanale necesare manifestărilor religios culturale), a revistelor de ştiinţă teologică, informaţie bisericească şi socială, a literaturii laice şi religioase, care contribuie la formarea trăsăturilor morale ale credincioşilor.

Pentru comenzi şi detalii, vă rugăm să contactaţi la adresa: duhsislova@bogdanesti.ro

Click pe fiecare titlu pentru a vizualiza o fotografie reprezentativă.

Broşuri – acatiste

Nr. crt. Titlul
1 Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos
2 Acatistul Maicii Domnului, bucuria celor necăjiţi
3 Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului
4 Acatistul Maicii Domnului Potirul Nesecat
5 Paraclisul Maicii Domnului
6 Acatistul Sf. Mina
7 Acatistul Sf. Pantelimon
8 Acatistul Sf. Haralambie
9 Acatist către Atotputernicul Dumnezeu
10 Acatistul Maicii Domnului grabnică ascultătoare
11 Acatistul Sf. Ioan Botezătorul
12 Acatistul Sf. Nicolae
13 Acatistul Maicii Domnului Portăriţa
14 Acatistul Sf. Fanurie
15 Acatistul Maicii Domnului Potoleşte întristările
16 Acatist pentru împăcarea celor învrăjbiţi
17 Acatist de mulţumire
18 Acatist către Preadulcele Iisus Doctorul
19 Acatistul Maicii Domnului Izbăvitoarea
20 Acatist de pocăinţă
21 Acatistul Maicii Domnului, bucurie neaşteptată
22 Acatistul Maicii Domnului, Vindecătoarea
23 Acatistul Sf. Ciprian
24 Acatistul Bunei Vestiri
25 Acatistul Maicii Domnului – Sporirea minţii
26 Acatistul Maicii Domnului Povăţuitoarea copiilor
27 Acatistul Sf. Împăraţi Constantin şi Elena
28 Acatistul Maicii Domnului Apărătoarea
29 Acatistul Sf. Îngeri Mihail şi Gavriil
30 Acatistul Sf. Părinţi Ioachim şi Ana
31 Acatistul Sf. Stelian
32 Rugăciuni de folos la felurite trebuinţe
33 Acatistul Sf. Nectarie de Eghina
34 Acatistul Sf. Duh
35 Acatistul către îngerul păzitor
36 Canon de rugăciune al bolnavului
37 Acatistul Sf. Ierarh Spiridon
38 Acatist – Rugăciune către Maica Domnului

 

Icoane

Nr. crt. Titlul
1 Icoana Mântuitorului Iisus Hristos (A3, policromie)
2 Icoana Maicii Domnului (A3, policromie)
3 Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Bogdăneşti (A4, policromie)
4 Icoana Maicii Domnului de la Biserica Sf. Voievozi – Bogdăneşti (A4, policromie)

 

Cărți

Nr. crt. Titlul
1 Bogdăneşti – Trăire ortodoxă şi învăţământ românesc
2 Bosanci – 100 de ani de la sfinţirea bisericii, 100 de ani de existenţă
a şcolii, 575 de ani de atestare documentară

 

Vederi

Nr. crt. Titlul
1 Mănăstirea Bogdăneşti (1)
2 Mănăstirea Bogdăneşti (2)
3 Mănăstirea Bogdăneşti (3) – iarna
4 Mănăstirea Bogdăneşti (4) – iarna
5 Biserica Sfinţii Voievozi
6 Mănăstirea Bogdăneşti şi Biserica Sfinţii Voievozi

 

Pliante

Nr. crt. Titlul
1 Bogdăneşti – O vatră de Ortodoxie
2 220 de ani de existenţă a bisericii

 

Pentru comenzi şi detalii, vă rugăm să ne contactaţi la adresa: duhsislova@bogdanesti.ro