21 iulie 2013: Hramul anual al Mănăstirii Bogdăneşti (Foto | Video: slujba de hram; cuvântul IPS Pimen)

 

Evanghelia zilei (Matei 8, 5-13):

În vremea aceea, pe când Iisus intra în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, rugându-L, și zicând: Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănog, chinuindu-se cumplit. Şi i-a zis Iisus: Venind, îl voi vindeca. Dar sutaşul, răspunzând, I-a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, ci numai zi cu cuvântul şi se va vindeca sluga mea. Că şi eu sunt om sub stăpânirea altora şi am sub mine ostaşi şi-i spun acestuia: Du-te, şi se duce; şi celuilalt: Vino, şi vine; şi slugii mele: Fă aceasta, şi face. Auzind, Iisus S-a minunat şi a zis celor ce veneau după El: Adevărat grăiesc vouă: la nimeni, în Israel, n-am găsit atâta credinţă. Şi zic vouă că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacov în împărăţia cerurilor. Iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai din afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Şi a zis Iisus sutaşului: Du-te, fie ţie după cum ai crezut. Şi s-a însănătoşit sluga lui în ceasul acela.

Mănăstirea Bogdăneşti a îmbrăcat din nou straie de sărbătoare duminică, 21 iulie 2013, cu ocazia Hramului Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul, cinstit aici în fiecare an, în prima duminică după 20 iulie. În prezenţa a aproape 1000 de credincioşi, Sfânta Liturghie şi cuvântul de învăţătură au fost săvârşite de IPS Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, în fruntea unui sobor de 18 preoţi şi diaconi. În acest cadru festiv a fost pomenit primul ctitor al Mănăstirii, voievodul întemeietor de ţară, Bogdan Maramureşeanul.

Mănăstirea Bogdăneşti este un aşezământ filantropic, deoarece aici îşi alină bătrâneţile circa 120 de persoane, care primesc zilnic asistenţă materială şi spirituală, prin ajutorul Bunului Dumnezeu şi al Maicii Domnului, prin grija preotului Gheorghe Loghinoaia şi prin ajutorul creştinilor milostivi, care vin cu darul lor la Sfântul Altar şi la masa bătrânilor. Aducem pe această cale mulţumiri tuturor acelor buni creştini care au înţeles ce înseamnă filantropia şi fapta de milostenie.

Soborul de slujitori:

 • IPS Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Răduţilor
 • pr. Gheorghe Loghinoaia, starețul Mănăstirii Bogdănești
 • arhimandrit Ștefan Gușă
 • protosinghel Ghenadie
 • protosinghel Irineu
 • protosinghel Metodie
 • ieromonah Pahomie
 • ieromonah Ghelasie
 • pr. Florentin Loghinoaia
 • pr. Marcel
 • pr. Nicolae
 • pr. Maricel Ursuțu
 • pr. Daniel Ciofu
 • pr. Silviu Maxim
 • pr. Bogdan Apostol
 • arhidiacon Teodor Mera
 • diacon Cornel
 • diacon Mircea