9 iunie 2016: Ziua Eroilor la Bogdănești (Foto)

 

Hristos S-a înălțat!

La 40 de zile de la Sfânta Înviere, credincioșii ortodocși de pretutindeni sărbătoresc Înălțarea Domnului la cer, eveniment istoric ce a avut loc pe Muntele Măslinilor, în prezența Maicii Domnului, a Apostolilor și a mulțimii de credincioși.

Înălțându-Se la cer, Mântuitorul a lăsat Apostolilor ultima povață: „mergând, învățați toate popoarele, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă”. El a promis și trimiterea Sfântului Duh, învățându-i pe Apostoli să șadă în cetatea Ierusalimului, până se vor îmbrăca cu putere de sus.

După Pogorârea Sfântului Duh și întemeierea Bisericii, la 10 zile de la Înălțare, Apostolii au îndeplinit în viața lor ultimul îndemn al Mântuitorului: au săvârșit numeroase călătorii misionare, au învățat cuvântul lui Dumnezeu, au botezat credincioșii, iar nouă, celor de astăzi, ne rămâne îndeplinirea poruncii de a respecta cuvântul lui Dumnezeu.

După primul Război Mondial, sfânta noastră Biserică a hotărât ca ziua Înălțării Domnului la cer să fie și ziua închinată eroilor neamului, a tuturor celor care, din toate veacurile, și-au dat viața pentru apărarea țării și a credinței strămoșești ortodoxe.

Astfel, și Biserica din Bogdănești i-a pomenit astăzi și i-a cinstit pe eroii neamului și veteranii de război, săvârșind slujba de pomenire și festivitatea de cinstire a eroilor și veteranilor în jurul monumentului închinat lor, de la Biserica Sfinții Voievozi.

A participat soborul preoților alcătuit din pr. Gheorghe Loghinoaia (Mănăstirea Bogdănești), ierom. Pahomie Ursulin (Mănăstirea Bogdănești) și pr. paroh Florentin Loghinoaia. Sfânta Liturghie a fost împodobită prin răspunsurile date de către corul Mănăstirii Bogdănești, condus de învățătorul Gheorghe Apostol și grupul Bogdana, condus de Mihai Airinei, care s-a alăturat corului parohiei, îndrumat de Ioan Preutu.

Festivitatea de cinstire a eroilor și veteranilor a fost înfrumusețată prin cântecele copiilor de la grădiniță și până la clasa a VIII-a ai Școlii Nr. 2 din Bogdănești, îndrumați de învățătorii și profesorii lor, în frunte cu prof. Maria Leț și educatoarea Elena Mandache.

Cuvântul despre importanța cinstirii eroilor a fost rostit de către profesorul de istorie din Bogdănești, Dănuț Mitocariu – Nicăi. Pe soclul monumentului au fost așezate jerbe de flori de către copii și două coroane de către Primărie și Școală.

După tradiția locului, toți participanții au fost poftiți de către comitetul de femei al Parohiei la masa de pomenire ce a avut loc în trapeza Sfântul Voievod Ștefan cel Mare.

Mulțumim și pe această cale tuturor celor care iubesc biserica din Bogdănești și sunt binefăcători și miluitori ai ei.