13 iulie 2014: Hramul anual al Mănăstirii Bogdăneşti (Foto)

 

Hramul Mănăstirii Bogdănești a fost sărbătorit cu binecuvântarea IPS Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, cu o duminică înaintea sărbătorii Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul. Sfânta Liturghie a fost săvârșită în sobor de preoți, condus de către PS Emilian Lovișteanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.

Oaspeții au fost primiți cu pâine și sare, după tradiție, în acordurile Fanfarei de la Stamate și în cântarea celor două coruri prezente: Corul bărbătesc din Bosanci și Grupul vocal Bogdana din Bogdănești.

Înainte de săvârșirea Sfintei Liturghii, au fost depuse coroane de flori, din partea primarilor din zonă, la statuia voievodului întemeietor de țară și ctitor de mănăstire, Bogdan I. După programul liturgic, participanții – clerici și credincioși – s-au bucurat la agapa frățească, împreună cu cei 130 de bătrâni săraci, aflați în grija Căminului de Bătrâni de pe lângă Mănăstirea Bogdănești și a preotului Gheorghe Loghinoaia.

Cuvântul de învățătură al PS Emilian Lovișteanul:

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși și dragi copii, bine v-am găsit, în acest spațiu frumos și binecuvântat de Dumnezeu, cu o lucrare preoțească și sfântă a Bisericii, care se împlinește în multe locuri din Patriarhia Română, dar și aici în localitatea Bogdănești. În acest așezământ vedem, iată, cum Dumnezeu lucrează prin oameni. Am ascultat la Sfânta Liturghie două fragmente din Sfânta Evanghelie: un fragment de la Sf. Matei, cap. 8 (Duminica a V-a după Rusalii) și un fragment de la Sf. Ioan, cap. 17.

Aș dori să mă opresc asupra minunii săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos în ținutul Gherghesenilor, unde s-a dus nechemat de nimeni, în apropierea Mării Galileii, dorind să-i vindece pe cei doi demonizați. Evanghelia din Duminica a V-a după Rusalii ne descoperă faptul că Mântuitorul a vrut să-i vindece pe oameni și, totodată, să-i elibereze pe ei din robia păcatului, de ispitele vrăjmașilor și mai ales de puterea celui rău, cum s-a întâmplat în cazul celor doi demonizați.

Vedem cum diavolii anihilează puterile sufletești ale omului, îi iau mințile și nu-l mai lasă să se manifeste ca o persoană liberă, creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. […] Oamenii posedați nu mai sunt liberi și nici conștienți de gesturile pe care le fac. […] Această lucrare de vindecare a persoanelor se continuă, iubiți credincioși, și în Biserică, prin harul Sfintei Treimi. Nu este o lucrare ușoară, întrucât ea se înfăptuiește cu mult post, rugăciune și osteneală.

Omul posedat de gândurile rele, de patimi și răutăți, nu se mai poate ruga. Am văzut cu toții în diferitele etape ale vieții noastre persoane care nu se roagă, fiind cuprinse de indiferență față de Dumnezeu și de Biserica Sa. Și atunci noi, cei care suntem botezați, ne facem responsabili să ne rugăm și pentru ei, pentru cei bolnavi, pentru cei demonizați, pentru cei care nu vin la biserică, pentru ca Dumnezeu să-i facă sănătoși, atât la minte, cât și la trup. Bolile psihologice sunt cele mai neplăcute. Vedem și noi, în societatea noastră, cât de greu este să-i spunem unui om că nu este normal. Se simte jignit. Sunt oameni care au chiar probleme psihice din cauza păcatelor lor, din cauza celui rău. Dar ei nu cred și nu se simt. Cred că sunt sănătoși și deplini în sănătatea mintală, iar ceea ce fac este bine, chiar dacă cei din jurul lor le spun că nu este așa, iar comportamentul lor nu este nici uman, nici creștin. E un pericol foarte mare faptul că oameni din aceștia conduc și multe persoane depind de hotărârile lor. De aceea suntem cu toții îndemnați să ne rugăm, să fim oameni cu mintea întreagă, după cum se spune în popor. Abia atunci comportamentul nostru este normal și demn de un creștin.

Să dea Dumnezeu să avem parte de tot mai mulți oameni sănătoși; să dea Dumnezeu ca rugăciunile noastre să fie ascultate, să ne ierte păcatele și nu cumva să ne cuprindă puterea celui rău. E o luptă care se duce în fiecare dintre noi. E lupta dintre bine și rău și, mai ales, e lupta dintre Dumnezeu, Care ne iubește și diavol, care ne urăște. Să ne aducem aminte de programul creștin pe care ni l-am asumat prin Botez, atunci când preotul ne-a întrebat dacă ne lepădăm de satana și de toți slujitorii lui, iar noi, prin nașii noștri, ne-am unit cu Hristos, închinându-ne Lui ca unui Dumnezeu adevărat. Acesta este programul vieții noastre și trebuie să-l împlinim.

Evanghelia de astăzi ne învață, așadar, să ne rugăm și să ne luptăm cu puterile răului. Fie ca Dumnezeu să primească rugăciunile din fiecare clipă a vieții noastre, oriunde le săvârșim.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu că astăzi sunt în mijlocul dumneavoastră, venind aici la îndemnul IPS Pimen. Mă aflu iată aici, în comuna Bogdănești, în acest locaș sfânt, în acest așezământ filantropic, lucrare săvârșită din dragostea lui Dumnezeu, prin persoana părintelui Gheorghe Loghinoaia, care m-a primit cu multă bucurie. Îi mulțumesc IPS Pimen pentru chemare și binecuvântare, părintelui stareț Mihail, de la Mănăstirea Râșca, pentru găzduire, părintelui Gheorghe și tuturor părinților pentru împreună-slujire și dumneavoastră tuturor pentru frumoasa primire de dimineață. Dumnezeu să vă dea sănătate. Mulțumim copiilor care ne-au primit frumos, fanfarei, coralelor de la Bosanci și de aici, din Bogdănești, de tineri de toate vârstele, îmbrăcați în costume populare. Dorim să felicităm pe părintele diacon Dragoș Pavel, care a fost, prin binecuvântarea IPS Pimen, hirotonit astăzi în treapta de diacon.

Doamne ajută, la mulți și fericiți ani, sănătate de la Dumnezeu fiecăruia dintre dumneavoastră, familiilor și tuturor celor dragi. La mulți și binecuvântați ani!