31 mai 2003: Punerea pietrei de temelie a Paraclisului închinat Sfântului Voievod Ştefan cel Mare