8 septembrie 2011: Naşterea Maicii Domnului; Hramul Mic al Mănăstirii Bogdăneşti (Foto; Video)

 

Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, cea atât de simplu şi cuprinzător numită de poporul nostru Maica Domnului, este cinstită în ziua sărbătorii Naşterii ei la Mănăstirea Bogdăneşti şi Căminul de Bătrâni de pe lângă aceasta. Aleasă de Dumnezeu pentru ca printr-însa să se facă începutul mântuirii neamului omenesc, Maica Domnului s-a născut la îndelunga rugăciune a părinţilor Ioachim şi Ana. A rămas în mijlocul familiei până la vârsta de trei ani, când a fost închinată Templului din Ierusalim, de către părinţii ei, care şi-au ţinut astfel promisiunea făcută Domnului, că de vor fi binecuvântaţi cu un copil, îl vor închina Lui. Aici sălăşluieşte până la 15 ani, când va pleca în Nazaret, în grija bătrânului Iosif, rudenia sa, primind de la Arhanghelul Gavriil vestea cea bună a Naşterii Fiului lui Dumnezeu.

Sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului este prima mare sărbătoare a anului bisericesc ce a început la 1 septembrie. După Tradiţie, începutul lunii septembrie este atât începutul creării omenirii, cât şi începutul propovăduirii Mântuitorului Iisus Hristos, Care a rostit cuvintele: „Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor!”. Aşadar, anul bisericesc are ca primă mare sărbătoare Naşterea Maicii Domnului şi ca ultimă mare sărbătoare Adormirea Maicii Domnului, la 15 august, deoarece fără libera însumare de către Maica Domnului a Naşterii Fiului lui Dumnezeu, nu se putea realiza opera de mântuire: „Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău.”

Maica Domnului este ocrotitoarea Mănăstirii Bogdăneşti, fiind mult milostivă şi grabnic ajutătoare pentru bătrânii care se află la acest cămin, spre îngrijire. Maica Domnului a fost cinstită aici prin slujba Sfintei Liturghii, săvârşită de soborul preoţilor din Bogdăneşti, în frunte cu pr. Daniel Horga, de la Călugăreni şi prin cântările închinate ei, intonate la sfârşitul slujbei, de către corul mănăstirii, Grupul de copii din Baia, şi grupul de creştini ce l-au însoţit pe vrednicul părinte Daniel Horga.

 

Soborul de slujitori:

  • pr. Daniel Horga
  • pr. Gheorghe Loghinoaia, ctitorul şi slujitorul Mănăstirii
  • pr. Florentin Loghinoaia (Bogdăneşti)
  • pr. Marcel Ursuţu (Bogdăneşti)
  • pr. Pahomie Ursulin (Mănăstirea Bogdăneşti)
  • pr. Apostol Bogdan (Mănăstirea Bogdăneşti)