21-27 decembrie 2011: Anotimpul colindelor la Mănăstirea Bogdăneşti

 

Corul Seminarului Teologic “Sf. Mitropolit Dosoftei” – Suceava în concert la Mănăstirea Bogdăneşti –

21 decembrie 2011 (Foto | Video)

 

Corul parohiei “Sfinţii Voievozi la Mănăstirea Bogdăneşti –

27 decembrie 2011 (Foto)

Anotimpul colindelor a adus mângâiere sufletească bătrânilor aflaţi în îngrijirea Aşezământului Creştin Filantropic de pe lângă Mănăstirea Bogdăneşti, prin colindele interpretate de către Corul Seminarului Teologic “Sf. Mitropolit Dosoftei” – Suceava. Cu binecuvântarea IPS Pimen şi prin grija pr. director Bogdan Hrişcă, elevii seminarişti, membri ai corului, au concertat în seara zilei de 21 decembrie 2011 în Mănăstirea Bogdăneşti şi apoi au împărţit daruri celor 100 de bătrâni aflaţi în îngrijire trupească şi sufletească aici.

Colindele creştine vestesc naşterea Fiului lui Dumnezeu, darul pe care Dumnezeu Tatăl îl face pentru mântuirea tuturor oamenilor. Dumnezeu ne dăruieşte ce are El mai de preţ – Fiul Său cel Unul Născut, Care a luat chipul omului în peştera din Betleemul Iudeii, din Sfânta Fecioară Maria. Se cuvine ca şi noi să răspundem darului lui Dumnezeu cu darul nostru faţă de aproapele; din puţinul nostru să dăruim celor care sunt mai săraci decât noi, pentru că astfel dăruim lui Dumnezeu. Milostenia este un dar care foloseşte în primul rând celui ce o săvârşeşte, fiecare om care primeşte darul fiind chipul lui Dumnezeu, după cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos: “Dacă aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut.”

După interpretarea colindelor în biserica mănăstirii, elevii seminarişti, însoţiţi de părintele director, au trecut pe la patul fiecărui bătrân, lăsându-le darurile anume pregătite şi urându-le tradiţionalul “Sărbători fericite!”. Bucuria celor neputincioşi a fost nespus de mare, în ochii unora văzându-se câte o lacrimă, iar feţele altora fiind luminate de zâmbetul recunoştinţei.

Preotul Gheorghe Loghinoaia, duhovnicul şi conducătorul Mănăstirii, a mulţumit elevilor pentru fapta de milostenie făcută, îndemnându-i ca ori de câte ori au posibilitatea, să-şi amintească de cei nevoiaşi. De asemenea, urmând pilda poporului care spune: “Dar din dar se face rai”, elevii seminarişti au primit la rândul lor un mic dar din partea gazdei.