Regulamentul de ordine interioară al Aşezământului Creştin Filantropic

de la Mănăstirea Bogdăneşti

 

1. Fundaţia Creştin Filantropică “Bogdan I Întemeietorul” acordă asistenţă socială pe o perioadă limitată, în limita posibilităţilor existente, prin Aşezământul Creştin Filantropic “Acoperământul Maicii Domnului”, următoarelor categorii de persoane:

  • persoane fără familie şi sprijin material;
  • elevi şi studenţi fără posibilitate de întreţinere;
  • persoane şi familii lovite de calamităţi.

2. Asistarea persoanelor se face la sediu, prin internare pe o perioadă limitată şi în limita locurilor disponibile.

3. Nu se fac internări pe viaţă.

4. În caz de îmbolnăvire sau deces, răspunderea revine familiei din care provine persoana respectivă.

5. Aşezământul Creştin Filantropic “Acoperământul Maicii Domnului” nu are caracter de Azil de bătrânineîntrunind condiţii pentru aceasta şi neavând nici personal calificat pentru întreţinere şi îngrijire permanentă.

6. Pentru persoanele asistate la sediu, se acordă cazare şi masă în baza următoarelor acte:

  • certificat medical care să confirme absenţa oricărei boli transmisibile;
  • recomandare socială (anchetă socială) şi morală (recomandarea preotului paroh);
  • angajament semnat de persoana asistată şi de membrii familiei, prin care se obligă la respectarea prezentului regulament, precum şi a altor dispoziţii de ordine interioară.

7. Persoanele asistate la Aşezământul Creştin Filantropic “Acoperământul Maicii Domnului” sunt obligate să contribuie la întreţinerea lor cu 70% din pensie sau alte venituri, pe baza prezentării cuponului sau a altor acte doveditoare.

8. Persoanelor asistate la sediu li se interzice vagabondajul (plecarea fără învoire) şi cerşetoria.

9. Persoanele asistate sunt libere să plece oricând doresc, având obligaţia să anunţe în prealabil plecarea lor definitivă.

10. Pentru toate categoriile de persoane, asistenţa socială se acordă în limita posibilităţilor existente, din donaţia credincioşilor ortodocşi, subvenţii, sponsorizări, sau alte venituri proprii ale Fundaţiei.

11. Constatarea unor abateri de ordin disciplinar sau moral, (consumul de alcool, atitudine violentă, fumatul în incinta Mănăstirii, vieţuirea în desfrâu, furtul etc.) şi nerespectarea prezentului regulament atrage după sine evacuarea obligatorie din Aşezământul Creştin Filantropic “Acoperământul Maicii Domnului”, precum şi retragerea sprijinului acordat de Fundaţie.

 

Pentru detalii, contactaţi-ne la adresa: duhsislova@bogdanesti.ro