21 octombrie 2012: Slujbă la Troiţa Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir (Foto)

 

Cuvântul pr. Gheorghe Loghinoaia:

Ne aflăm cu bucurie într-un loc binecuvântat de Dumnezeu, de Maica Domnului, unde s-a ridicat această troiţă şi s-a sfinţit, şi an de an se împrospătează memoria noastră prin prezenţa preoţilor slujitori de la Parohiile şi Mănăstirea Bogdăneşti şi mai ales prin prezenţa dumneavoastră, a celor care organizaţi şi participaţi, alcătuind un corp comun, o familie creştină. Ctitorii troiţei de aici, fam. Ursu Paulică şi Nicoleta şi-au pus de asemenea în gând să ridice o sfântă cruce în punctul cel mai înalt din Bogdăneşti, pe Dealul Gri. Ea va fi vizibilă nu numai din localitatea noastră, ci şi din comunele învecinate. Ea ne va aminti că Iisus Hristos Mântuitorul S-a jertfit pe Cruce pentru mântuirea neamului creştinesc. Din aceste fapte se vede unitatea credincioşilor cu Biserica. Ea este lucrătoare prin faptele creştinilor. Şi la Mănăstirea Bogdăneşti avem multe de făcut: în ziua de 7 octombrie am instituit “Cercul Zonal de Spiritualitate Creştină”, având două obiective: să readucem în memorie personalităţi uitate, prima dintre ele fiind Ioana Nistor, artistă care îşi doarme somnul de veci în cimitirul Bisericii Sf. Voievozi. Al doilea obiectiv este să ajutăm elevii săraci de la Seminarul Teologic din Suceava. În acest scop, vom oferi trei burse, timp de trei luni.

 

Cuvântul pr. Florentin Loghinoaia:

Este al patrulea an când ne întâlnim la Troiţa închinată Sfântului Mare Mucenic Dimitrie şi ctitorită de familiile Ursu Paulică şi Rusu Viorica. Prin troiţă cinstim pe Dumnezeu cel în Treime lăudat, aşa cum orice creştin ortodox Îl mărturiseşte prin Simbolul de Credinţă. Cine ridică o Sfântă Troiţă, aşa cum sunt cele din localitatea noastră, nu o face spre lauda lui, ci spre slava lui Dumnezeu şi pentru închinare creştinilor. Când trecem pe lângă orice troiţă, ca de altfel şi pe lângă orice sfântă biserică, ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci, spunând “În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” şi “Doamne ajută!”. Troiţa care va fi ridicată pe Dealul Gri, prin lumina ei va fi de strajă credinţei noastre ortodoxe, specifice creştinilor de pe aceste plaiuri. Ea va fi închinată Sfinţilor Voievozi Mihail şi Gavriil, deoarece ei sunt cei mai vechi ocrotitori ai satului nostru. Rugăm pe Milostivul Dumnezeu ca să ne binecuvânteze în continuare din mila Sa cea bogată, cu al Său har şi cu a Sa iubire de oameni.