Troiţa Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (Foto)

 

În anul 2009, trei familii de creştini din Bogdăneşti, Tudose Costică, Dumitriu Gheorghe, Popovici Nicuşor, s-au unit pentru a ridica o troiţă în cinstea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. De atunci încoace, în fiecare an, la sărbătoarea din 29 iunie, creştinii din Bogdăneşti se întâlnesc în rugăciune în faţa acestui semn sfânt.

În acest an – 2011 – soborul de preoţi a fost alcătuit din: pr. Gheorghe Loghinoaia – conducător al Mănăstirii Bogdăneşti, pr. Florentin Loghinoaia – paroh, pr. Marcel Ursuţu şi pr. Pahomie Ursulin. Slujba a constat în Sfinţirea apei şi în pomenirea celor adormiţi. În cuvântul de învăţătură, pr. paroh Florentin Loghinoaia a subliniat importanţa cinstirii Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, rolul harului dumnezeiesc în ridicarea pescarului Chefa la treapta de Apostol al Mântuitorului Iisus Hristos şi a persecutorului Saul la aceeaşi treaptă. Activitatea misionară a celor doi Apostoli s-a întins în întreaga Europă, dar şi în Asia Mică. Dragostea lor pentru credinţă şi pentru Mântuitorul a fost jertfelnică, fiind omorâţi prin răstignire pe cruce cu capul în jos – Petru şi prin tăierea capului – Pavel, la 29 iunie 67, la Roma. Pentru noi cei de astăzi şi mai ales pentru tineri, Apostolii şi în mod special Sfinţii Petru şi Pavel constituie modele de urmat în viaţă: statornicie în credinţă, viaţă curată, învăţătură şi fapte bune.