Fundația Creștin Filantropică „Bogdan I Întemeietorul”

Este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, întemeiată în anul 1995 de către preotul Gheorghe Loghinoaia. În anul 2001 se aduc modificări statutului Fundaţiei, prin înfiinţarea Departamentului “Editură şi audio-vizual”, de către preotul Florentin Loghinoaia. Este o organizaţie religioasă şi culturală cu caracter istoric şi documentar, umanitar-caritativ, nelucrativă, ce nu este şi nu va fi afiliată unei formaţiuni politice. Ea va organiza şi administra un fond material rezultat din activitatea proprie, prin donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice şi diverse alte instituţii, precum şi din efectuarea de colecte, potrivit scopului Fundaţiei.

Scopurile Fundației

Printre scopurile Fundației, se numără: reactivarea Mănăstirii Bogdăneşti şi organizarea Aşezământului Creştin Filantropic “Acoperământul Maicii Domnului”, asigurarea continuităţii vieţii spirituale pe aceste meleaguri şi antrenarea tineretului la menţinerea şi păstrarea acestor valori, întărirea sentimentelor religioase şi patriotice, precum şi a dragostei către Biserică şi credinţa strămoşilor noştri, precum și difuzarea de materiale religioase în rândul localnicilor şi vizitatorilor, cu caracter istoric şi naţional.

Bogdănești, Suceava

Urmele de locuire de pe teritoriul comunei Bogdăneşti se întind până în neolitic. Între secolele X-XIV sunt identificate primele aşezări în Bogdăneşti, în vatra satului. Numele de “Bogdăneşti” vine de la voievodul întemeietor de ţară, Bogdan I (1359-1365) şi înseamnă “Unsul lui Dumnezeu”. Bogdan se ridică împotriva dorinţei regilor maghiari de catolicizare şi, în 1359, pleacă din Maramureş (de la Cuhea), în Moldova, unde îi alungă pe urmaşii lui Dragoş, întemeind astfel statul moldovean. În apropierea capitalei Baia, peste apa Moldovei, zideşte împreună cu Maria, doamna sa, o mănăstire – Bogdana, schitul Bogdăneşti sau Bogoslovul. În jurul acestei biserici se va forma comunitatea de creştini ortodocşi a satului Bogdăneşti.

Pentru mai multe informații și alte evenimente, vă rugăm să vizitați paginile de mai jos.

Mănăstirea Bogdănești

Începuturile Mănăstirii Bogdăneşti provin din jurul anului 1363, când Voievodul Bogdan I Întemeietorul împreună cu Maria, doamna sa, zideşte aici o mănăstire – Bogdana, schitul Bogdăneşti sau Bogoslovul pentru a servi drept biserică domnească.

Căminul de Bătrâni

După o muncă stăruitoare, de patru ani de zile, din partea preotului Gheorghe Loghinoaia, în vara anului 2010 a fost izbăvită zidirea noii clădiri a Căminului, care oferă condiţii mult mai bune de trai. Slujba de sfinţire a fost săvârşită de Î.P.S. Arhiepiscop Pimen, în fruntea unui sobor de preoţi din împrejurimi, la 25 iulie, prima duminică după Sfântul Ilie, zi în care se serbează şi Hramul principal al Mănăstirii.

Biserica „Sf. Voievozi”

Lipsindu-i pisania, încercarea de datare devine mai dificilă, folosindu-ne de alte izvoare. Pe un Octoih al bisericii, tipărit la Râmnic în 1776, apare însemnarea: „În văleat 7287 (1779) să se ştie că această sfântă carte au cumpărat Dorofteiu Solcanu şi cu feciorii dumisale … Şi s-a aşezat în biserică în satul Bogdăneşti, să fie în vecia veacului. Amin.”

Editura „Duh și Slovă”

Are ca scop editarea, tipărirea şi difuzarea cărţilor de învăţătură creştin – ortodoxă şi spiritualitate, a materialelor de promovare a credinţei ortodoxe (broşuri, afişe, pliante, icoane, CD, casete audio-video, obiecte artizanale necesare manifestărilor religios culturale), a revistelor de ştiinţă teologică, informaţie bisericească şi socială, a literaturii laice şi religioase, care contribuie la formarea trăsăturilor morale ale credincioşilor.